هر چی می‌خواهید در نظرها نوشته و همان جا جواب بگیرید !


البته فقط برای ۵۰ درصد سوالات جواب دارم !


انیشتین که نیستم !