سلام 

 

شما برای طراحی یک بازی به جه جیزهای نیاز دارید ؟ 

 

قبل از شروع به برنامه نویسی چی می خواهید؟ 

 

مراحل طراحی یک بازی چیست ؟ 

 

درسته از امروز می خواهم مراحل طراحی یک بازی رایانه ای رو بنویسم ولی به صورت حرفه ای یعنی بگم یک بازی ساز حرفه ای برای طراحی بازی چه می کند. 

 

برای شروع شما تا جایی که می دانید به سه سوال بالا جواب دهید.