۱۵ مهر ماورای زمان ۲ در نمایشگاه رسانه های تصویری میاید !


این بار آپگرید دانه‌ای شده !

آهنگ دار شده !

زیبا شده !
مرحله دار شده !

لول دار شده !

ویوش (wave) کلیکی است !

سریع کننده (fast forward) دارد !

۹ ساختمان جدید دارد !

ساختمان قدیمی ندارد !

سرعت کم کن دارد !

دشمن های جدید + پرنده دارد !

مانع‌های تازه دارد !

منویی زیباتر دارد !

دکمه پاوز دارد !

بمب پرت کن دارد !

قابلیت نکاشتن با کلیک راست را دارد !

عکسی نمایشگر پول و جون را دارد !

ستاره‌ی آپگرید دارد !

هر آپگرید عکسی خاص دارد !

تیرهای جدید دارد !

بخش داستانش زیبا تر شده !

دکمه‌ی آپگرید و سلش عوض شده !

توضیحات آپگرید و ... دارد !

هر مرحله تاوری اضافه می‌شود و دشمنی !

هوش مصنوعی نکاشتن در وضعیت بد !

اضافه شدن راهنما با حضور گارفیلد !

رفع ۴ باگ بازی !

آهنگ منو !

مرحله‌ای جدید در آخر مراحل معمولی !

...

----------------------
و برای گرفتن مقام می‌آید !