سلام
بعد از یک مدتی بازی نوشتن و بازی نوشتن تصمیم دارم با ایده شما بازی کنندگان(!)بازی بنویسم آن هم با game maker(گیم میکر)  .

فقط کافی است که در نظرات همین پست ایده بازی و یک توضیح خلاصه را بدهید .به همین سادگی!