در جشنواره بازی های رایانه ای تهران (سال 1390):

مقام اول: ماورای زمان نسخه 1 (نه اینی که الآن برای دان گذاشتن!)

مقام دوم: وایفی

مقام سوم: مسابقات آذرخش (نبرد آذرخش رو نمیگم ها!)


در جشنواره رسانه های دیجیتال امسال:

مقام اول: سرباز گمشده

برترین بازی از دیدگاه فنی: شاهزاده یتیم

برترین بازی از دیدگاه جلوه های ویژه و رابط کاربری: نبرد آذرخش

برترین بازی از دیدگاه بازی نامه: ماورای زمان 2