لطفا هرکسی ایده ای برای بهتر شدن این بازی (ماورای زمان 2.25) دارد لطفا در نظرات بنویسد تا در نسخه ی بعدی اصلاح و ماورای زمان 3 زیباتر شود .


لطفا هرکسی هم مشکلی در بازی دید بگوید تا رفع شود .ممنون . ح.ح (یکی از سازندگان بازی)