دروازه ها شاپ داره                                 گرافیکش قشنگه

تنظیمات داره آخه                                    عکساش هم رنگارنگه


ماور زمون رو دیدی                                  خیلی قشنگه بازیش

تاور باید بکاری                                        همین هم کرده عالیش


فقط بازی رالی                                       خوبه نه این بازی ها

نمی‌رسه به هیچ جا                               این جور بازی ساز‌ی‌ها


دروازه‌ها بهتره                                       سبک بازی و عکساش

خیلی کارش درسته                               مثل هزارتا نقاش


ماورا رو ندیدی                                        آپگرید و هوششو ؟

هیشکی موقع بازی                              ول نکرده موششو (موس)


فقط آذرخشه که                                    دو نفره هم داره

ماور زمون که خیلی                               خیلی خیلی باگ داره (باگ = مشکل)


فقط دروازه‌ها اِ                                      که سخت و آسون داره

طرفدار خیلی زیاد                                  پیشرفت فراوون داره


هوش مصنوعی فقط                              هست توی ماور زمون

دشمنا دارن می رن                               بگیر جلو راهشون


آذرخشه که تنها                                    کار می‌کنه با کیبورد

آخه تو دنیا کی بود                                بازیتونو دیدی برد


دروازه‌ها تو شاپش                                پر از چیز جدیده

گفته خیلی قشنگه                               بازی رو هر کی دیده !


ماورا اول شده                                      تو بخش راهنمایی

نیس مثل بازی‌هاتون                             تو سطح ابتدایی


بازی من آذرخش                                  هم اون جا سوم شده

بازی پرطرفدار                                       ز سوی مردم شده


شما نظرتون چیه ؟ کدوم بهتره ؟