آذرخش : کدوم یکی بهتره؟                       بازی شما یا که ما؟

              بازی ما جنجالی !                      خیلی خطرناکه ها !


ماورای زمان : بازی ما بهتره !                   برا ما جنجالی تر !

                   بازی ما خیلی خوب             برای ما عالی تر !


آذرخش : جنجالی خوبه یا نه ؟                - تو بازی ما آره !


- بازی شما تنظیمات !؟                          - نسخه جدیدش داره !


- گرافیک که نداره !؟                               - داره خیلی هم زیاد !


- حجم بازی که کم نیست                      - ۵ مگ مگه هس زیاد ؟!


- ۱۵ مگه بازی ما                                  - توش مگه چی گذاشتین !؟


- عکس داره خیلی زیاد                          - کم حجمترش نداشتین !؟


- ۲ نفره که نیستش !؟                          - مگه ۲ تایی می شه !


- تو بازی ما که شد !                             - کار زیادی می شه !


- بلد نیستی بگو نه !                             - استرتژی بعیده !


- راس می گی توی دنیا                        هیش کی این جور ندیده !


آپگرید و ارتقا ؟!                                     - ماور زمونم داره !


- آهنگ خوب و زیبا                               - بله . ابن اونم داره !


- پس چیه اون بهتره !؟                         - هوش مصنوعی و ایدش !


- خیلی که خوب نساختین !                  - غش کرده هرکی دیدش !


- دیگه چی توش گذاشتین !؟                 - قلعه برای ساختن !


- دیگه از کجا بگیم ؟!                            - بگیم ز طرز باختن !


- زمان مهم اینجا !                               - جون هم تو بازی ما !


- چه طوری ما می بازیم !؟                    - زیادی رد شن . شما !


- خسته شدن مردما ( شماها !)            - چن روزی نیس حواسم !


-  نظر بدین خواهشا                             - خیلی مهمه واسم !شاعر : ۶ ( shh )