سلام
قرار است ما با هم یک  بازی جدید بسازیم و از شما می خواهیم که به ما نظر بدهید و بگویید که چه نوع بازی ای بسازیم .
در ضمن از کسی که ایده‌ی بازی را به ما بدهد در بازی اسم میاریم.


نظر حامد در ادامه مطلب ...

شاید هم نساختیم ! نظر نمی دین که !