دانلود گیم میکر 7 :


http://www.4shared.com/file/0ZQeDn-r/gamemaker7_825.html


دانلود کرک گیم میکر 7 ( کرک را در محل نصب بازی بریزید ) :


http://www.4shared.com/file/5h51pczE/IRiSloader_1_.html