لینک دانلود گیم میکر 6 :


http://www.4shared.com/file/RlZ86qmj/Setup.html

کرک گیم میکر 6 :


Name : WWW.PARANDCO.COM
 Serial : 6F580A69ACA4E33F22F9346A